Kleur

Garanties

De INDETEX producten worden onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd. Mocht er toch iets mis gaan, dan gelden de volgende garantiebepalingen.

De garantie heeft steeds betrekking op de technische kwaliteiten van het product. 

Ingangsdatum garantietermijn

Als ingangsdatum van de garantietermijn geldt of de dag van eerste oplevering van een onroerende zaak waar het product wordt geplaatst of 6 maanden na factuurdatum van de aankoop door afnemer. De eerst voorkomende datum is hierbij van toepassing.

Uitsluitingen van garantie

  • Weeffouten in het product binnen de aanvaardbare norm van 10 fouten op 100m.

  • Oneigenlijk gebruik van de stoffen.

  • Gebruik van de stoffen buiten de aangewezen beperkingen.

  • Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag.


Aard van de garantie
De garantie geeft uitsluitend recht op kosteloze vervanging van de gebrekkige stof/product. Gevolgschade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.


Behandelingskosten
Voor INDETEX producten gelden in beginsel €50,- interventiekosten per plaatsing. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht aan INDETEX te verwijten is, worden de interventiekosten niet in rekening gebracht. Indien na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan het INDETEX product is te wijten, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.


Klachtentermijn
Klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan INDETEX.

Retourzendingen dienen vooraf te worden aangemeld bij een medewerker van de commerciële binnendienst.

Indetex stuurt een document (RETOUR VR/18/xxxxx) per mail als bevestiging.

U dient een kopie van dit document op iedere colli te bevestigen.

Goederen dienen op een degelijke wijze verpakt te worden om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Rollen waarbij het document (RETOUR VR/18/xxxxx) ontbreekt of die schade opgelopen hebben tijdens het transport worden niet in behandeling genomen voor creditering.

Gelieve het document dat u ontvangt van de transporteur voor ontvangst bij te houden als bewijs van ophaling. Op het document moet het aantal opgehaalde collis duidelijk vermeld en en ondertekend worden door de chauffeur voor ontvangst.