colour

Privacy & cookie policy

1. Inleiding en algemene voorwaarden

Geachte bezoeker, hartelijk dank voor uw interesse in ons informatieaanbod en voor uw aandacht. Wij hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privésfeer bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen. Deze privacyverklaring wordt toegepast op onze omgang met persoonsgegevens die wij via alle websites verzamelen, verwerken of gebruiken, die onder de verantwoordelijkheid van Indetex N.V. vallen en die een link naar deze privacyverklaring bevatten.

Indetex N.V. ziet zich verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen en aan een persoon kunnen worden toegewezen (bijv. uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te gebruiken in overeenstemming met alle wetten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetgeving (deze wetten worden in deze privacyverklaring hierna samenvattend als de ”wetgeving over gegevensbescherming” genoemd).

Indetex N.V. -websites kunnen links bevatten naar websites die het eigendom zijn van en beheerd worden door andere ondernemingen en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Hiervoor gelden aparte gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende exploitant van de website.
 

2. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving:

Indetex N.V.  , Rue du Mont Gallois 58 – 7700 Mouscron (België),  privacy@indetex.be

3. Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens uw websitebezoek

Tijdens het bezoek aan onze website slaat de webserver in serverlogbestanden die door uw browser automatisch aan ons worden doorgestuurd, altijd de volgende gegevens op: het IP-adres dat u van uw internetprovider hebt toegewezen gekregen, de websites waar u vandaan komt, de webpagina's die u bij ons bezoekt, de verzonden gegevenshoeveelheden, de identificatie van uw webbrowser en de datum en de duur van uw bezoek en verdere informatie over uw toegangsapparatuur. Deze gegevens worden uitsluitend in een serverprotocol opgeslagen ten behoeve van statistische doeleinden om bijv. de website en de inhoud ervan inclusief de veiligheid te verbeteren.
 

4. In welke gevallen neemt Indetex N.V.  contact met u op?

INDETEX N.V.  kan contact met u opnemen vanwege:

  • Service en ondersteuning waarvoor u zich hebt aangemeld, om ervoor te zorgen dat Indetex N.V.  voor u de dienstverleningen beschikbaar kan stellen;
  • Eventuele correspondentie die wij van u ontvangen, resp. opmerkingen of reclamaties over producten of dienstverleningen van Indetex N.V. ;
  • Persoonlijke services die door u worden gebruikt;
  • Uuitnodigingen aan u om deel te nemen aan enquêtes over Indetex N.V. -services (de deelname zelf is altijd vrijwillig);
  • Marketingdoeleinden, d.w.z. nieuwsbrief- en postingservices, waarvoor u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
     

5. Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en doelbindingsbeginsel

Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het door u beoogde doel, zoals de verwerking van uw aanvragen en bestellingen, voor contact opnemen bij aanvragen of om toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Daarnaast gebruikt Indetex N.V.  de gegevens die van u worden verzameld tijdens het bezoek aan de website conform de voorschriften die op dat moment gelden voor de bescherming van persoonsgegevens uitsluitend in verzamelde vorm ten behoeve van het technische administratie van de website en ter verbetering van de aanbieding.

De overdracht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats. Zo nu en dan maakt Indetex N.V. voor de verwerking van persoonsgegevens echter gebruik van derden, bijv. om bepaalde analyses (zie punt 9 Technologieën) uit te voeren of om opslagruimte of servercapaciteiten voor onze webhosting en/of toepassing te huren. Indetex N.V. verplicht deze derden net als alle belaste gegevensverwerkers om zich strikt aan onze instructies te houden. Indetex N.V. sluit met alle aanbieders passende overeenkomsten af over de gegevensverwerking die in opdracht wordt uitgevoerd, conform de Europese gegevensbeschermingswetgeving. Wanneer persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, garanderen wij door een contractuele overeenkomst op basis van de clausules van een EU-standaardcontract een passende en adequate gegevensbescherming op Europees niveau in een derde land.
 

6. Browsercookies

Een cookie – ook bekend onder de aanduiding ”webcookie” of ”browsercookie” – is een bestand met een kleine gegevenshoeveelheid, die vaak een unieke identiteit bevat, die naar uw computer, uw tablet of uw mobiele telefoon wordt gestuurd en daar automatisch wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. 

Elke website kan een eigen cookie naar uw webbrowser sturen, wanneer de instellingen daarvan dat toestaan. De meeste moderne browsers ondersteunen cookies, maar bieden de gebruiker de mogelijkheid om deze uit te schakelen. U kunt vastleggen of uw browser alle cookies weigert of een melding toont wanneer een cookie wordt verzonden. Een aantal functies of diensten op onze sites werkt zonder cookies, echter niet onbeperkt.

Op Indetex N.V. -websites slaan cookies informatie op over uw online-voorkeuren, wat ons in staat stelt onze websites aan uw interesses aan te passen. Bovendien gebruiken wij cookies om de kwaliteit van onze diensten continu te verbeteren en te bepalen hoe onze websites gebruikt worden. Daarvoor slaan wij de voorkeuren van de gebruiker op in cookies en volgen de trends en patronen in de navigatie van de bezoekers van onze websites.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

Sessiecookies: sessiecookies van een gebruiker voor een website bestaan uitsluitend in het werkgeheugen en alleen zolang de gebruiker zich op de website bevindt. Wordt bij het maken van een cookie geen verloopdatum of een geldigheidsduur vastgelegd, wordt alleen een sessiecookie gegenereerd. Webbrowsers wissen sessiecookies gewoonlijk wanneer de gebruiker de browser sluit.

Permanente cookies: permanente cookies blijven ook na de duur van de sessie bestaan. Is voor een permanente cookie bijvoorbeeld een maximale duur van 1 jaar vastgelegd, dan wordt binnen dit jaar de beginwaarde die in de cookie is vastgelegd altijd naar de server gestuurd, wanneer de gebruiker deze server bezoekt. Daarmee kan worden vastgelegd hoe de gebruiker oorspronkelijk op deze website kwam. Daarom worden permanente cookies ook wel ‘tracking cookies’ genoemd.

Third party-cookies kunnen wij gebruiken om met behulp van de webstatistiek van derden gebruikertrends en -patronen te ontdekken. Third party-cookies zijn cookies die bij andere domeinen behoren dan het domein dat in de adresbalk van de browser wordt getoond. Websites kunnen content van domeinen van derden bevatten (bijv. banneradvertentie). Daarmee kan de browsergeschiedenis van de gebruiker worden vervolgd. Gegevens die met third party-cookies worden verzameld, worden in opdracht van Indetex N.V.  door hun betreffende aanbieders verwerkt als verantwoordelijke gegevensverwerkers. De third party-cookies op de INDETEX N.V. -website worden uitsluitend door Indetex N.V. -websites en door aanbieders van webstatistiek gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Met de instellingen voor gegevensbescherming van de meeste moderne browsers kunnen third party tracking cookies worden geblokkeerd.
 

7. Technologie

Indetex N.V.  maakt uitsluitend gebruik van internettechnologieën (bijv. cookies, Java Script) om u het werk met internettoepassingen te vergemakkelijken. Google Analytics (webanalysedienst) wordt door ons gebruikt om de content van deze website te analyseren, rapporten te genereren over de activiteiten op de website voor de website-exploitanten en om de website-exploitanten andere diensten op het gebied van website-activiteiten en het internetgebruik aan te bieden. Daarvoor worden voor Indetex N.V.  rapporten over zijn website-activiteiten samengesteld, zodat Indetex N.V.  zijn internetaanbiedingen aan uw behoeften kan aanpassen.

De verzamelde gegevens worden enkel geanalyseerd ten behoeve van statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm. Daarvoor kort Google Analytics de IP-adressen voor de verzending ervan af. Wij willen u erop wijzen dat de website is uitgebreid met de Google-uitbreiding ”gat._anonymizaIp();”. Deze zorgt ervoor dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (IP-anonimisering). Google koppelt uw afgekorte IP-adres niet aan andere Google-gegevens.

U kunt op elk moment een verdere trackinganalyse herroepen. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die met de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de analyse ervan door Google verhinderen, door de browserplug-ins die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wanneer u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out eventueel voor elk eindapparaat resp. elke browser apart uitvoeren.
 

8. Sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (”plug-ins”) van sites voor sociaal netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn. Wanneer u via een dergelijke plug-in de Indetex N.V. -website opent, maakt uw browser verbinding met de server van de betreffende site voor sociaal netwerken, downloadt de visuele afbeelding van de plug-in en toont deze aan u. Tegelijkertijd ontvangt de site voor sociaal netwerken informatie die betrekking heeft op uw bezoek aan onze website, evenals verdere gegevens, zoals uw IP-adres.

Alle plug-ins zijn aangeduid met het merk van de betreffende exploitant: Facebook, Google, Twitter en LinkedIn (”Exploitant”). Ter verbetering van de gegevensbescherming en conform de geldende wetgeving over gegevensbescherming heeft Indetex N.V.  de plug-ins geïmplementeerd met een zogeheten ”2-kliksoplossing”. Deze implementatie garandeert dat bij het bezoek aan onze website geen directe verbinding van uw browser met de servers van de exploitant wordt gecreëerd. Alleen wanneer u de plug-ins activeert door erop te klikken en daarmee instemt met de gegevensoverdracht, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de betreffende exploitant tot stand. Vervolgens wordt de inhoud van de plug-ins door de exploitanten rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website ingebed.

Door de plug-ins in te bedden, ontvangt de betreffende exploitant de informatie dat uw browser onze website heeft geopend. Wanneer u tijdens het bezoek aan de website bij uw account was aangemeld, kan de betreffende exploitant het bezoek rechtstreeks aan uw account koppelen. Wanneer u de plug-ins interactief gebruikt door bijv. op de ”Facebook”-knop of de ”Share”-knop van LinkedIn te klikken, wordt de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks doorgestuurd naar de exploitant en door hem opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie in het betreffende sociale netwerk bekend gemaakt en kan het aan uw contactpersonen worden getoond. Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens naar de exploitant worden doorgestuurd, moet u zich bij uw betreffende account afmelden voordat u op de plug-ins klikt en deze activeert.

In de privacyverklaringen van de exploitanten vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de registratie, verwerking en het gebruik van deze gegevens:

9. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang te verhinderen. Daarnaast geldt voor onze medewerk(st)ers een zwijgplicht en moeten ze de gegevensbescherming waarborgen conform de Europese gegevensbeschermingswetgeving.
 

10. Wijzigingen in de privacyverklaring van Indetex N.V. 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Daarom is het raadzaam deze door te nemen wanneer u persoonsgegevens doorgeeft aan Indetex N.V. Op deze pagina staat altijd de laatste wijzigingsdatum aangegeven. Wanneer u deze wijzigingen niet accepteert, verzoeken wij u het gebruik van de website en/of de online-diensten van Indetex N.V.  voor de overdracht van persoonsgegevens naar Indetex N.V.  te beëindigen. Uw rechten als betrokken persoon, met name inzake informatie, correctie, wissen of blokkering in overeenstemming met de geldende wetgeving over gegevensbescherming, blijven vanzelfsprekend onverlet.
 

11. Nog vragen?

Indetex N.V.  beantwoordt alle relevante verzoeken met betrekking tot inzage en eventuele correctie, aanvulling of wissen van persoonsgegevens. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring (bijv. wanneer u uw persoonsgegevens wilt bekijken en aanpassen), neemt u contact op met de Data Protection Officer die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming:

Indetex N.V.  , Rue du Mont Gallois 58 – 7700 Mouscron (B).

Mail aan privacy@indetex.be of per post aan Indetex N.V., Data Protection Officer 

Versie 1.0 van 30/4/2018, Copyright: Indetex N.V. – Rue du Mont Gallois 58 – 7700 Mouscron (B) – 2018